יד לנופלים

הנופלים

נפל כמט"ק מהתקפת מטוסי אויב בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
סמוך לעירה חאן ארנבה

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כתותחן בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית
ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973) 
ליד תל קרין – כפר נסג'

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כמש"ק קשר בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל בנגמ"ש הפיקוד בתפקיד נהג בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כקצין מודיעין בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973) ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כטען קשר בטנק בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973) ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כתותחן בטנק מ"פ בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כמ"מ בפלוגה א' בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג׳. 

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כטען קשר בטנק מ"פ בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל מהפצצת אויב כשהיה בנגמ"ש בקרב על המובלעת הסורית (13.10.1973) ביום י"ז בתשרי תשל"ד צפונית לכפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כטען קשר בצוות טנק מהתקפת מטוסי אויב בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד סמוך לעירה חאן ארנבה.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כקצין קשר גדודי בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כמש"ק קשר בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כטען קשר בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כמ"פ פלוגה א' בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כמפקד תא לחימה בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כתותחן בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כקצין מטה בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כנהג בטנק מ"פ בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כתותחן בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כמט"ק בפלוגה א' בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

נפל כקצין מטה בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית 1 (ביום ט"ז בתשרי תשל"ד 2.10.1973) ליד תל קרין כפר – נסג׳.

להמשך קריאה באתר יזכור>>