יד לנופלים

הנופלים

סמל ראשון אילון פרידלנדר ז"ל

נפל כמט"ק מהתקפת מטוסי אויב בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
סמוך לעירה חאן ארנבה

להמשך קריאה באתר יזכור>>

רב טוראי אבנר יונה ז"ל

נפל כתותחן בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית
ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973) 
ליד תל קרין – כפר נסג'

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל אביב כהן ז"ל

נפל כמש"ק קשר בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון איתן נבון ז"ל

נפל בנגמ"ש הפיקוד בתפקיד נהג בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סרן אמיר הדר (הופמן) ז"ל

נפל כקצין מודיעין בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973) ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

רב טוראי ארמונד סויסה ז"ל

נפל כטען קשר בטנק בקרב על המובלעת הסורית ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973) ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון גדעון מירברג ז"ל

נפל כתותחן בטנק מ"פ בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סרן דודי ריבק ז"ל

נפל כמ"מ בפלוגה א' בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג׳. 

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל דוד רביבו ז"ל

נפל כטען קשר בטנק מ"פ בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון יונתן ראובני ז"ל

נפל מהפצצת אויב כשהיה בנגמ"ש בקרב על המובלעת הסורית (13.10.1973) ביום י"ז בתשרי תשל"ד צפונית לכפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון יעקב לונדון ז"ל

נפל כטען קשר בצוות טנק מהתקפת מטוסי אויב בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד סמוך לעירה חאן ארנבה.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סרן יוסף אופנגנדן ז"ל

נפל כקצין קשר גדודי בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון מיכה אורי ז"ל

נפל כמש"ק קשר בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון צבי (צביקה) בן סירה ז״ל

נפל כטען קשר בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

רב סרן שמואל אבישאול ז"ל

נפל כמ"פ פלוגה א' בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל שמואל דיין ז"ל

נפל כמפקד תא לחימה בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל שלמה סולומוביץ ז"ל

נפל כתותחן בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סגן שמחה זעירא ז"ל

נפל כקצין מטה בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל שמעון ויזל ז"ל

נפל כנהג בטנק מ"פ בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג' .

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל רפאל-אהרון נוימן ז"ל

נפל כתותחן בצוות טנק בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סמל ראשון רפאל-יהודה מנדלר ז"ל

נפל כמט"ק בפלוגה א' בקרב על המובלעת הסורית (12.10.1973) ביום ט"ז בתשרי תשל"ד ליד תל קרין – כפר נסג'.

להמשך קריאה באתר יזכור>>

סגן רוני-אהרון פיפנו ז"ל

נפל כקצין מטה בנגמ"ש הפיקוד בקרב על המובלעת הסורית 1 (ביום ט"ז בתשרי תשל"ד 2.10.1973) ליד תל קרין כפר – נסג׳.

להמשך קריאה באתר יזכור>>