רב סרן שמואל אבישאול ז"ל

רב סרן שמואל אבישאול ז"ל