כתבה על כוח נתי, ערוץ 1

תחקיר שעשתה מחלקת היסטוריה עם נתי גולן